За нас

За нас

Сдружение „Опазваме Българските светилища“

Мисия

Опазване, съхранение, почистване и възстановяване на природните забележителности и други обекти с културно-историческо значение;

Проучване и изследване на територията на България и Балканския полуостров, с цел разкриване на нови природни забележителности и обекти с културно-историческо значение;

Изработка и реализация на програми за устойчиво развитие на съществуващите и новооткритите природни забележителности и културно-исторически обекти, като ценни и безопасни туристически дестинации;

Опазване на културно-историческото и природно богатство на България и Балканския Полуостров, чрез изследователска, информационна, публицистична и издателска дейност;

Популяризация на културо-историчесите и природни ценности на България сред младите хора и изграждане на национално и регионално самосъзнание и култура

Информация за компанията

Сдружение „Опазваме българските светилища“ се ангажира в поддръжката и съхранението на природните и културни забележителности и богатства на България.