Събор Света Марина, село

Събор Света Марина, село Сенокос, община Симитли

Сдружение „Опазваме бългаските светилища“ посети събора на „Света Марина“, който се провежда на еднименното древно оброчище с многовековния бор, край село Сенокос, община Симитли. На следващия ден, се състоя и събора в местността със същото наименование – „Света Марина“ – край село Ракитна.
В района на селата Сенокос, Мечкул, Ракитна, Полето се намират многобройни свети места, които в днешно време продължават да са почитани от местните жители – с построяването на параклиси и организирането на курбани.
В района, изключителен интерес прадставлява, освен всички почетени православни светци, наличието на по три свещени хълма наречени и почитани заради всеки от светиите: Свети Илия, Света Марина, Света Богородица. По три оброчища за всеки светия, са разположени по западните склонове на връх Пирин. Тези данни, позволяват да се допусне, че от древни времена, районът е бил своеобразна Света Гора, в почит на определни Божествени Сили.
За научните кръгове, би могло да представлява интересен факт, че от тук са минавали старите пътища на виното, както и военни пътища, а вероятно и пътища за поклонение на вярващите.
Основен обект на религиозен и верски култ, възможно да бъде датиран на 6 000 години пр.н.е., е мегалитният светилищен комплекс „Св Мина“, край село Мечкул.

 

Повече информация за оброчището Света Марина:

 

Древно оброчище Св Марина, село Сенокос (фейсбук)

Древно оброчище Св Марина, село Сенокос (pazimestata.com)

 

==========================================

Събор Света Марина, село Сенокос, община Симитли, юли 2013 г.

==========================================

 

По време на посещението в района, стана известно, че тази година, за църковният празник Свети Мина, на 11 ноември има инициатива за построяването на параклис на светилището Св Мина, край село Мечкул. Средствата за построяване на храмчето се събират със съдействието на местните власти, както и самото му построяване се осъществява с тяхна подкрепа подкрепа.

Повече информация за светилището Св Мина или Амина край село Мечкул на фейсбук страницата на сдружение „Опазваме българските светилища“:

 

Св Мина, село Мечкул

 

Откъс от документален филм за Св Мина, село Мечкул:

 

Мегалитно скално светилище Св Мина, село Мечкул, община Симитли, юли 2013 г.

 

Автор и продуцент: pazimestata.com

 

No Comment admin 13.07.2013