Туризъм на Царева църква

Туризъм на Царева църква

Проектът “ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНА И УСТОЙЧИВА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА СКАЛНО-ПЕЩЕРЕН, СВЕТИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “ЦАРЕВА ЦЪРКВА” СЕЛО ЗЕЛЕНИГРАД, ОБЩИНА ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК.” се осъществява с любезното съдействие и логистичната подкрепа на Община Трън. Този проект обхваща множество подготвителни и последващи посещения на скално-пещерното светилище “Царева църква”. Проектът предвижда и две основни акции за прочистване и облагородяване на пътеката стигаща до обекта.

Целите на проекта са:

 

● да оформи и изгради природната забележителност, скален масив „Шили камък“, като туристически обект, способен да генерира посещаемост и приходи, на местно ниво, по устойчив начин.

● да създаде условия за преодоляване на състоянието на запуснатост, което е характерно за скалния масив „Шили камък“ и местността около него.

● да стимулира и възстанови чувствителността на местното население към природните и културните забележителности в региона, като основен източник за препитание и да способства за обособяване на местна народностна идентичност.

 

Целите на проекта съвпадат изцяло с основният приоритет заложен в плана за Управление на Община Трън, а именно: “развитие на устойчив туризъм на основата на културно-историческото наследство, природния и икономическия потенциал на общината.“

 

Бюджетът, необходим за осъществяването на този проект възлиза на 21 945 лева. Някои от перата в бюджета са следните:

– Екип от учени – археолог, етнолог, еколог, геолог, физик, астроном – 1 200 лв

– Изхранване на доброволците и участниците в акциите – 3 000 лв

– Транспорт – 1 006 лв

– Комуникации – 550 лв

– Инструменти – 1 320 лв

– Строителни материали – 2 800 лв

– Информационни дейности, семинари и обучения – 2 400 лв

 

Финансирането по проекта ще се осигури от следните източници:

Собствени средства на сдружението

Дарителска кампания за конкретната акция

Спонсорство от компании и организации

 

Конкретните дейности предвидени в проекта са:

– проучване и поддръжка на скално-пещерно светилище “Царева църква” и природна забележителност “Шили камък”

– разреждане на растителността и осигуряване на достъпност до

скално-пещерно светилище „Царева църква“, разположено на втория от седемте дяла на природна забележителност “Шили камък”

– трасиране на туристическа пътека, възстановяване на съществувалата “пътека на поклонника” за достъп до върховете на Шили камък

– изграждане на туристически навес или заслон, пейки и тоалетна

– оформяне на стъпала, парапети и осигуряване на възможност за сигурен достъп до скално-пещерно светилище „Царева църква“

– поставяне на информационно-рекламни табели и маркировъчни знаци за улеснена ориентация при посещение на „Шили камък“ и „Царева църква“.

– издаване на рекламна брошура и заснемане на докуентален филм във връзка с изпълнението на проекта

– провеждане на интернет и медийна кампании за оповестяване на реализацията и резултатите от проекта

– провеждане на серия от семинари, които да оповестят резултатите от научните изследвания провеждани в рамките на проекта

 

Акциите по проекта разчистване на пътеката и поставяне на тоалетна и пейки е насрочена да се състои от 20-ти до 30-ти октомври, както и през пролетта на 2013 г. Акциите по поставяне на заслон и табели се предвиждат за изпълнение до края на месец май 2013 г.

 

==========================================

Видео от акцията между 20-ти и 30-ти октомври 2012

==========================================

 

 

За тази акция Сдружението набира доброволци, като срещу безвъзмезден труд осигурява транспорт до обекта и прехрана за участниците, през цялото времетраене на акциите.

 

Осъществяването на този проект предвижда поставянето на 2 информационно-рекламни табели в началото и в края на туристическият маршрут и 5 указателни табели, разположени по цялото продължение на пътеката. На тези табели ще бъде описана историческата важност на района и значението на Скалният-светилищен комплекс “Царева църква“. Също така ще бъдат описани геоложките и природни характеристики на природната забележителност “Шили камък”, които са обект на изследване от екип учени, сформиран от сдружението. Предвидено е място за рекламните лога на организациите и дарителите, спонсориращи проекта и подпомогнали финансовото му осигуряване.

 

При Ваше участие, като организация-дарител, по описаният проект, Вие

получавате:

– Присъствие на фирмената марка в Интернет и фейсбук страниците на Сдружението

– Рекламни позиции в информационни бюлетини и брошури, свързани с Акциите по изпълнение на проекта

– Поставяне на рекламно лого на информационните табели на туристическата пътека

– Поставяне на рекламни пана /постери при организирането на пресконференции, семинари и друг вид информационни мероприятия, свързани с изпълнението на проекта

– Прес съобщения до местни и национални медии, в които се споменават спонсорите

-Специално организирана екскурзия до обекта след приключване на проекта

 

Даренията си можете да изпратите на специално открита сметка за дарения във връзка с изпълнението на проекта:

……………………………..

 

 

За контакти:

obs.pazimestata@gmail.com

facebook.com/pazimestata

 

Comments are off admin 19.01.2013